Advokátska kancelária JUDr. Andrej Štefančík poskytuje právne služby a poradenstvo slovenským aj zahraničným klientom vo všetkých základných odvetviach slovenského práva. Medzi silné oblasti kancelárie patrí predovšetkým právo nehnuteľností s akcentom na bytové právo, právo informačných technológií a vymáhanie pohľadávok. JUDr. Andrej Štefančík zastupuje klientov v sporových aj nesporových konaniach a to predovšetkým pred súdmi a správnymi orgánmi. Zastupovanie vykonáva aj pred ďalšími orgánmi verejnej moci a inštitúciami, vrátane orgánov činných v trestnom konaní.

Pri poskytovaní právnych služieb kladieme dôraz na vysokú odbornú a profesionálnu úroveň, komplexnosť a efektívnosť. Cieľom kancelárie je maximálna ochrana práv klienta a to v každom jednotlivom prípade. Preto je práca pre klienta založená na individuálnom prístupe zohľadňujúcom jeho špecifické požiadavky. Zachovávanie diskrétnosti v súlade s povinnosťou mlčanlivosti advokáta je samozrejmosťou.

Komplexnosť poskytovaných služieb zabezpečuje kancelária v spolupráci s viacerými exekútorskými a notárskymi úradmi. Spolupracujeme tiež s prekladateľmi, daňovými poradcami a ďalšími odborníkmi z právnej oblasti, vrátane renomovaných advokátskych kancelárií.