Advokátska kancelária JUDr. Andrej Štefančík poskytuje právne služby a poradenstvo vo všetkých základných odvetviach právneho poriadku Slovenskej republiky. Rozsiahle skúsenosti máme predovšetkým v oblasti práva nehnuteľností s akcentom na bytové právo. Špecializujeme sa na poskytovanie právnych služieb správcom a spoločenstvám, v rámci ktorých je našou dominantnou agendou zastupovanie klientov pri vymáhaní pohľadávok.

Vzhľadom na dynamický rozvoj služieb v oblasti informačných technológií (IT) vzrastá dopyt našich klientov po právnych službách v oblasti IT práva. V tejto oblasti poskytujeme klientom komplexné právne služby a poradenstvo, vrátane zastupovania v obchodných sporoch. 

V rámci podnikateľskej činnosti poskytujeme našim klientom právne služby v súvislosti s procesom zakladania spoločností a ich registráciou na príslušných registrových súdoch. V oblasti práva obchodných spoločností poskytujeme právnu pomoc pri realizovaní zmien v spoločnostiach ako aj poradenstvo a právne služby pri správe spoločností. 

Právne služby poskytujeme predovšetkým v týchto odvetviach:

V rámci poskytovania právnych služieb zabezpečujeme: