Potrebujete spísať žalobu, vymôcť peniaze, právne posúdiť zmluvu alebo zastupovanie v konaní pred súdom? Chcete odstúpiť od zmluvy, podať návrh na vykonanie exekúcie či odvolanie voči rozhodnutiu? Došlo k porušeniu Vášho vlastníckeho práva, bola Vám spôsobená škoda alebo sa niekto na Váš úkor bezdôvodne obohatil a neviete sa domôcť právnych nárokov? Alebo niekto voči Vám uplatňuje právne nároky a Vy sa neviete adekvátne brániť?

Advokátska kancelária JUDr. Andrej Štefančík Vám poskytne komplexné právne služby v oblasti občianskeho práva podľa Vašich individuálnych potrieb. V závislosti od Vašej situácie a požiadaviek Vám poskytneme právny servis až do úplného vyriešenia veci, prípadne poskytneme právne služby v požadovanom rozsahu a to aj vo forme jednorázovej právnej pomoci. 

V rámci poskytovania právnych služieb v oblasti občianskeho práva zabezpečujeme najmä: