Advokátska kancelária JUDr. Andrej Štefančík zabezpečuje pre klientov kvalifikované právne služby v oblasti rodinného práva. Vypracúvame pre klientov návrh na rozvod, zvýšenie alebo zníženie výživného. Zabezpečujeme vypracovanie listín v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov (BSM). Zastupujeme klientov v príslušných konaniach a pri rokovaniach (s manželom/manželkou a pod.).


Právne služby našej kancelárie v oblasti rodinného práva zahŕňajú najmä:

  • právne poradenstvo vo veci rozvodu manželstva a úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom
  • právne poradenstvo vo veci zvýšenia a zníženia výživného pre maloleté a plnoleté dieťa
  • vypracovanie rodičovskej dohody o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom
  • vypracovanie návrhu na osvojenie maloletého dieťaťa
  • vypracovanie návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), resp. dohody o vyporiadaní BSM
  • vypracovanie dohody o zúžení alebo rozšírení BSM
  • zastupovanie klienta v konaní o zrušenie a vyporiadanie BSM
  • zastupovanie v konaní o rozvod manželstva a v konaní o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom
  • zastupovanie klienta v konaní o osvojenie
  • určenie rodičovstva (určenie materstva, určenie a zapretie otcovstva) a zastupovanie klienta v tomto konaní