Advokátska kancelária JUDr. Andrej Štefančík zabezpečuje v oblasti trestného práva zastupovanie klientov pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní (OČTK). Pre poškodených spisujeme oznámenia o podozrení zo spáchania trestnej činnosti (trestné oznámenie) a zastupujeme ich v trestnom konaní. V prípravnom konaní zastupujeme obvinených na vyšetrovacích úkonoch, v konaní pred súdom zastupujeme obžalovaných na pojednávaniach. Spisujeme pre klientov sťažnosti a odvolania voči vydaným rozhodnutiam.


V oblasti trestného práva poskytujeme najmä tieto služby:

  • konzultácie v súvislosti s podaním trestného oznámenia, resp. spísanie trestného oznámenia
  • spisovanie sťažností, žiadosti, odvolaní a mimoriadnych opravných prostriedkov
  • právne poradenstvo pre poškodených aj podozrivých, resp. obvinených
  • zastupovanie pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní (vyšetrovacie úkony, pojednávania…)
  • zastupovanie v súvislosti s uplatňovaním nároku na náhradu škody (adhézne konanie)
  • zastupovanie pri uzatváraní dohody o vine a treste (dohadovacie konanie)
  • zastupovanie v rámci konania o priestupkoch